رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اولیای دم یک پرونده در گرگان، امروز پیش از اجرای حکم قصاص، از اجرای آن منصرف شدند.

بخشش در چند قدمی اجرای حکم قصاص در گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یک محکوم به قصاص، سال ۹۳ در پی اختلافات خانوادگی، مرگ همسرش را رقم زد.

آسیابی ادامه داد: با درخواست اولیای دم و پس از تکمیل پرونده، حکم قصاص صادر شد و در نوبت اجرا قرار گرفت.

او گفت: با پادرمیانی معاونت اجرای احکام دادسرای گرگان، اولیای دم امروز بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و رضایت دادند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این شانزدهمین محکوم به قصاص ِ امسال است که با گذشت ِ اولیای دم فرصت زندگی دوباره به او بخشیده شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار