این روزها وقتی از منزل برای آغاز یک روز جدید خارج می شوی، سوزش هوای پاییزی که تو را به سبک خود نوازش می دهد، هیچ، مه صبحگاهی هم هست. پوششی سفیدی که همانند تور زیبای عروس بر همه جا گسترانده شده و حس خوب یک صبح پاییزی را کامل تر می کند.

تصاویر زیبا از محور علی آباد- فاضل آباد

تصاویر زیر از محور علی آباد- فاضل آباد تهیه شده است که تقدیم نگاه زیبای مخاطبان این سایت می شود.

 mehaliabad 9.jpg - 59.21 کیلو بایت 

mehaliabad 11.jpg - 57.04 کیلو بایت

ارسال نظر

آخرین اخبار