چرا کسی کاری نمی کند ؟

تعدادی از اهالی روستای سعدآباد گرگان که در نزدیکی تپه سوگله واقع شده است نسبت به تخلیه زباله های ساختمانی و فضولات انسانی در این منطقه اعتراض کردند.

تخلیه فضولات انسانی مابین روستای سعد آباد و هزار پیچ گرگان

به گزارش گلستان24،تپه های سوگله منطقه ای مابین روستای سعد آباد و هزار پیچ گرگان بجای اینکه محل تفریح و گذران اوقات فراغت خانواده ها باشد بدلیل تلنبار شدن زباله ها ، نخاله ها و همچنین فاضلاب منازل به محلی برای اشاعه آلودگیها و بیماریها تبدیل شده است.

رها سازی و تلنبار شدن خاک روی خاک و زباله و نخاله ساختمانی روی هم برای بیش از سه دهه اکنون تپه ای را بنام"ˈخاک زرد" پدیدار کرده که از بزرگراه گرگان ساری هم قابل رویت است.

همچنین تشکیل شدن حوضچه بزرگ فاضلاب و شیرابه در این منطقه که اصل انباشت هزاران لیتر فاضلاب منازل است که طی سالیان با کامیون های تخلیه چاه به اینجا آورده شده از تهدیدات دیگر زیست محیطی این منطقه است.

مردم و اهالی محل روستای سعدآباد که در نزدیکی این محل ساکن هستند علی رغم پیگیری های زیاد تا کنون نتوانسته اند مشکل زباله و بوی بد این منطقه بویژه در تابستان را حل کنند.

در همین حال دیروز خبرگزاری مهر در گزارشی مصور خبرداد تعدادی از اهالی روستای سعدآباد گرگان در نزدیکی تپه سوگله نسبت به تخلیه زباله های ساختمانی و فضولات انسانی در این منطقه اعتراض کردند.

(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
 
(تصاویر) تپه‌ زباله و فضولات انسانی در گرگان
/فرارو

ارسال نظر

آخرین اخبار