مردم کردکوی در چهارمین سالگرد ۹ دی در سال 92، از جای جای این شهرستان به مسجد جامع آمده بودند تا به همه دشمنان نظام و رهبری ثابت کنند که تا آخرین نفس پای عهد و پیمانی که بسته اند ایستاده اند.

تجمع بزرگ عاشورایی ۹ دی ۹۲ در کردکوی

به گزارش گلستان 24، مردم کردکوی در چهارمین سالگرد ۹ دی در سال 92، از جای جای این شهرستان به مسجد جامع آمده بودند تا به همه دشمنان نظام و رهبری ثابت کنند که تا آخرین نفس پای عهد و پیمانی که بسته اند ایستاده اند.

IMG_0055

 

 

IMG_0059

IMG_0053

IMG_0056

IMG_0064

IMG_0067

IMG_0068

IMG_0072

IMG_0075

IMG_0077

IMG_0078

IMG_0080

ارسال نظر

آخرین اخبار