گزارش تصویری؛

کارکنان شهرداری در مسجد محل اقامت این مامور سد معبر مراسمی به پا داشتند

کارکنان شهرداری گرگان، در سوگ مامور سد معبر

به گزارش گلستان24، علی اصغر ساوری، مامور سد معبر اهل سید میران، به دست چند دست فروش، با ضربات چاقو به قتل رسید.

کارکنان شهرداری در مسجد محل اقامت این جوان مراسمی به پا داشتند که تصاویر آن را در زیر می بینید.

قتل سد معبر ساوری 1

قتل سد معبر ساوری2

قتل سد معبر ساوری3

قتل سد معبر ساوری4

قتل سد معبر ساوری5

قتل سد معبر ساوری6

قتل سد معبر ساوری7

قتل سد معبر ساوری8

ارسال نظر

آخرین اخبار