عید نزدیک است، مسئولان چاره ای بیندیشند

حقوق کارگر مزد کار اوست که پسندیده است از قبل تعیین شده و به محض اتمام کار پرداخت شود.

تاخیر 5ماهه در پرداخت حقوق پرسنل و کارگران شهرداری بندرگز

به گزارش گلستان24،حقوق کارگران و پرسنل شهرداری بندرگز حدود 5 ماه است که پرداخت نشد و این موضوع روی زندگی و معیشت کارگران تاثیری سوء داشته است.

در این شرایط بد اقتصادی و هزینه های بالا و سرسام آور زندگی، 5ماه است که حقوق کارگران و پرسنل شهرداری بندرگز به دلایل مختلف پرداخت نشده است.

کارگرانی که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند و اهل شکایت و بگو مگو نیستند و عادت به حقوق معوقه و عدم پرداخت حقوق خود کرده اند.

این موضوع در زندگی و معیشت این کارکنان تاثیر سوء داشته و برای خانواده های آنان به یک معضل جدی تبدیل شده است تا جایی که بعضی از آنها در تهیه حداقل امکانات برای گزران زندگی خود با مشکل جدی مواجه هستند.

جای تعجب است چگونه برخی مسئولین شب ها راحت می خوابند در حالی که عده ای کارگر ماه هاست حقوق نگرفته اند؛ کافی است مسئولین خودشان را در چنین شرایطی قرار دهند و ببینند با وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، آیا می شود اینگونه امرار معاش کرد؟؟

امیدواریم شورای اسلامی بندرگز و مسئولین ذیربط قبل از اینکه این وضعیت به بحران جدی تبدیل شود، برای احقاق حق کارکنان و خانواده های آنان تدابیر لازم را بیندیشند که با توجه به نزدیک بودن عید نوروز، نکند پدری شرمنده فرزندان خود شود...

/کناره

ارسال نظر

آخرین اخبار