ناگفته هایی از یاشولی های انتخاباتی گنبدکاووس

نشست اجماع با عنوان یاشولی ها در گنبدکاووس جلسات خود را سپری می کند که با اعتراض برخی کاندیداها،تنی چند از فعالان سیاسی و انتخاباتی نسبت به اعمال برخی از یاشولی های انتخاباتی روبرو شده است.

از حذف کمیته معیار تا مهندسی جلسات توسط عده ای خاص

به گزارش گلستان24،از گنبدکاووس یکی از فعالان انتخاباتی که نام وی در میان یاشولی های انتخاباتی مشاهده می شود با انتقاد از جانبداری علنی و بی پرده بعضی از اشخاص مدعی یاشولیگری از برخی کاندیداها گفت:شبی که اسامی یاشولی ها قرائت شد و در رسانه ها از جمله سایت ترکمن سسی انتشار یافت،همه متفق القول بودیم که از هیچ داوطلب نمایندگی مجلس حمایت نکنیم و گفتیم که هر کس کنار کاندیداها دیده شود اسم وی از لیست یاشولی های انتخاباتی حذف می شود ولیکن ما شاهد هستیم بعضی از یاشولی های انتخاباتی جلساتی با برخی کاندیداها برگزار می کنند و رسما اعلام می کنند هوادار کاندید خاص خود هستند.

یکی دیگر از اشخاصی که در جلسات حضور مداوم دارد با انتقاد از چیدمان یاشولی های انتخاباتی تصریح کرد: از افرادی که اسامی آنها به عنوان یاشولی انتخاباتی گنبدکاووس اعلام شد برخی از حضار حتی یک بار هم به جلسات پا نگذاشته اند،حال چگونه اسامی آنها در لیست یاشولی های انتخاباتی اعلام شده است؟

این فعال انتخاباتی با سابقه تاکید کرد: از اسامی اعلام شده در هر جلسه تقریبا یک سوم افراد حضور دارند و دو سوم افراد حکم سیاهی لشکر را دارند،از آن تعداد نیز برخی اعلام برائت از جمع یاشولی های انتخاباتی را کرده اند و هیچگونه احساس تعهد و تعلق به جمع را ندارند.

وی با لحنی طعنه آمیز گفت: بهتر است برای روشن شدن ماجرا هر جلسه چون کلاس های درس دفتر حضور و غیاب اعضا در جمع حاضر و اسامی قرائت شود تا حاضران اعلام حضور کنند.

یکی از فعالان سیاسی گنبدکاووس با اشاره به چارت پیشنهاد شده برای جمع یاشولی های گنبدکاووس گفت: در پیشنهاد اولیه چارت نگاه ویژه ای به کمیته و کارگروه معیار شده بود که عملا کمیته معیار حذف شده است و جلسات دوازده نفری خصوصی توسط یاشولی ها نشان می دهد که این جلسات توسط این دوازده نفر مهندسی و طراحی می شود،از سویی حذف کمیته معیار و حذف ایده دعوت کاندیداها برای مناظره نشان دهنده مهندسی قبلی جلسات است.

این فعال سیاسی تصریح کرد: تقریبا تمامی کمیته های یاشولی های انتخاباتی نیز دست افراد همفکر است که بدون هیچگونه مشورت و نظرسنجی در هسته خود خوانده مرکزی دوازده نفره،کمیته ها را به دست گرفتند که این نکته بیشتر بر تئوری مهندسی بودن جلسات از ماه ها قبل افزود چرا که در میان این دوازده نفر نیزچهار نفر که خط فکری آنها روشن است حرف نهایی را به کرسی می نشانند.

مشاور یکی از کاندیداهای گنبدی با انتقاد صریح و شدید از وضع موجود گفت: سناریوی این افراد اینگونه طراحی شده است که قبل از شروع رسمی تبلیغات کاندیدای خود را که پر واضح است به مردم معرفی کنند و جلوی تبلیغات دیگر کاندیداها را بگیرند که طبق هیچ قاعده ای نمی توانند چنین کاری انجام دهند یا اینکه در دقیقه نود اعلام کنند تا مهلتی برای اعتراض باقی نماند که این سناریو نیز صحیح نیست چرا که مردم در هر صورت در مقام قیاس می نشینند و تصمیم نهایی را خود می گیرند.

این فرد ادامه داد: افرادی که می خواهند درباره رزومه و سابقه کاندیداها نظر بدهند فاقد هیچگونه سواد سیاسی،اجتماعی و تجربه مدیریت هستند و باید صلاحیت آنها احراز شود که ما شاهد حالت عکس هستیم،مدعیان یاشولی گری باید خود را به کاندیداها و هواداران آنها اثبات کنند نه اینکه کاندیداها وقت خود را معطوف سخنان یاشولی های انتخاباتی طرفدار برخی کاندیداهای خاص کنند.

/ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار