گزارش تصویری؛

به گزارش گلستان24، مردمان ولایتمدار و شهید پرور شهرستان خان ببین، بار دیگر حماسه آفریدند.

حماسه مردمان منطقه فندرسک در 22 بهمن به روایت تصویر

به گزارش گلستان24، مردمان ولایتمدار و شهید پرور شهرستان خان ببین، بار دیگر حماسه آفریدند.

 

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمن

خان ببین 22 بهمنخان ببین 22 بهمن

ارسال نظر

آخرین اخبار