دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور گنبد بهترین ایامی که می توانستند در کنار خانواده خود باشند،با از خودگذشتگی به خدمت به مردم و روستاهای مناطق محروم پرداختند.

فعالیت جهادی دانشجویان گنبدی در روزهای تعطیل عید/تصاویر

به گزارش گلستان24،گروه جهادی فاطمیون دانشگاه پیام نور گنبدکاووس با حضور در روستای زندانچال و دروک از توابع شهرستان مینودشت در مدت ۷ روز با تعداد ۱۷ نفر به اجرای برنامه ها و کلاسهای آموزشی، فرهنگی، هنری و بررسی مشکلات روستا پرداختند.یکی از محورها و اولویت این گروههای جهادی اقتصاد مقاومتی است که با توجه به انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری،با عظم و اراده بیشتری پیگیری شد.

اقداماتی از قبیل، آموزش نمدمالی، صنایع سنتی و دستی برای اشتغال خانگی یکی از محورهای این گروهها بوده است.

یکی از مهم ترین مشکلات این روستاها مهاجرت روستاییان به شهرستان به دلیل نبود شغل می باشد.

 

اردوجهادی-گنبدکاووس- (3)

 

اردوجهادی-گنبدکاووس- (6)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (8)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (10)

 

اردوجهادی-گنبدکاووس- (12)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (13)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (14)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (15)

 

اردوجهادی-گنبدکاووس- (17)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (18)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (19)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (20)

 

اردوجهادی-گنبدکاووس- (22)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (23)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (24)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (25)

 

اردوجهادی-گنبدکاووس- (27)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (28)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (29)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (30)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (31)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (32)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (33)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (34)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (35)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (36)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (37)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (38)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (39)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (40)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (41)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (42)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (43)

اردوجهادی-گنبدکاووس- (44)

منبع:قابوس نامه

ارسال نظر

آخرین اخبار