این اتفاق نباید برای کسی تکرار شود

در پی انتشار جوابیه بیمارستان برزویه گنبدکاووس در خصوص خبر فوت نوزاد یک روزه در بیمارستان برزویه ، پدر نوزاد مذکور ضمن ارائه اسناد سلامت نوزاد خود با ابراز نارضایتی از تاخیر حضور پزشک آنکال ،مطالب و توضیحاتی را ارسال نموده است.

پدر نوزاد فوت شده در بیمارستان برزویه:چرا شش ساعت تاخیر پزشک آنکال ؟

به گزارش گلستان24،مادرنوزاد زیرنظر دکتری همچون پورقاز که بیش ازچهل سال سابقه پزشکی دارد قرار داشت و اگر نوزاد دارای مشکلی بود با این همه آزمایشات وغیره اعلام میکرد.پس از زیرنظرگرفتن شش ماه مراقبتهای ویژه وآزمایش های متعدد تشخیص دکتر پورقاز سالم بودن نوزاد را تایید مینماید و دکتر پورقاز سزارین مادر را بر عهده گرفت،نوزاد را ازشکم مادر بیرون کشید.(جواب آزمایش ها و سونوگرافی ها جهت انتشار به پایگاه خبری ارسال شده است).
۲-چرا بیمارستان برزویه سکوت دکتر متخصص اطفال را مطرح نمی کند؟
دکتر متخصص پرستاران را و پرستاران دکتر را مقصرمیدانند و علت را دیر آمدن دکتر میدانند و اعلام میکنند که در همان موقع پدر نوزاد خود شاهد عملکرد پرسنل بوده و به چشم دیده است.
۳-پزشک اورژانس که چشم و گوش بیمارستان میباشد چرا بعد از چهارساعت بر بالین نوزاد حاضر میشود و پیش نوزاد می رود؟
۴-چرا بیمارستان اعتیاد مادر نوزاد را به رخ میکشد؟ مگر آزمایش خون گرفته اند که می گویند مادر اعتیاد داشته و آیا مادران اعتیاد دار که مثلا میگویند اعتیاد داشته نوزاد سالم بدنیا نمی آورند؟ از طرف دیگر مگر اعلام فوت نوزاد به علت اعتیاد مادر از طرف بیمارستان افشای اسرار حرفه ای و جرم نیست که اینگونه افشا می شود؟ 
و چرا بعد از گذشت شش ساعت مراقبتهای ویژه را دستور کار خود قرار می دهند؟ و سوال ما اینجاست که شش ساعت زمان کمی نیست ، در این فاصله با اقدام به موقع و مراقبتهای ویژه اولیه و جدی بودن در کار ، نوزاد ازدست نمی رفت و فوت نمی کرد.مگر زمان برای ویزیت بیماران آن بیمارستان اهمیتی ندارد.حال که موضوع نوزاد یک روزه بدحال در میان بود!!!
۵- دکتر آنکال متخصص اطفال با قسم خود به رسول خدا انکارمیکند و میگوید که پرسنل نگفته و اعلام نکردند که نوزاد در حالت اورژانسی قرار دارد که با اعلام اورژانسی بودن باید فورا  خودشان را برسانند که جای سوال است؟
۶-چرا پرسنل کل بیمارستان و بالامقام ها به جای ارزش به جان یک انسان ، به حفظ آبروی بیمارستان سخت درتلاش اند که بدترین و سخت ترین اوضاع را نوزاد در این بیمارستان گذارنده است و متاسفانه بعد از بدنیا آمدن و باسختی فراوان و با گذشت چندین ساعت گریه  و فشار فوت مینماید؟
۷-مگر جان انسان را با دیه می سنجند؟ که دکترمتخصص اطفال میگوید بیمه پزشکی دارم و با شکایت میتوانید از دیه نوزاد استفاده کنید؟
حالا قضاوت با مردم عزیز است که از یکطرف نامه کتبی میدهند که دکتر شش ساعت تاخیر کرده و اخطارمیدهند که به کل همکاران مرکز درمانی که چنین موضوعی نباید تکرار شود و ازطرفی هم با نظر یک ماما ، دکتر اورژانس بر بالین نوزاد و به اعلام ماما که نوزاد مشکل قلبی دارد دستور به بستری نوزاد را صادر میکند مگر نظر ماما تا چه حدی تخصصی است که به آن گوش می سپارند و بعد ازشش ساعت هم دکترمتخصص اطفال حاضر میشود.
فکر کنید و تصور کنید که در این مدت چه شرایط و اتفاقاتی بر یک نوزاد یک روزه میگذرد و والدین آن طفل معصوم چه شرایطی را در این بین تجربه می کنند؟
۸-به دنبال انتقام از دکتر و یا بیمارستان و یا پرسنل و یا پزشک اورژانس و یا ماما نیستم و بدنبال آگاهی مردم از ارائه خدمات نامطلوب و ضعیف این بیمارستان به بیماران هستم و قضاوت در این مورد با خود مردم شریف است و کلام آخر که این مصیبت وارده را اینگونه به پایان میرسانم و از خداوند متعال میخواهیم و دعا میکنیم که هر کس ناحقی و کوتاهی کرده باشد سزای عمل خود در این دنیا و آخرت ببیند.

c_300_250_16777215_10_images_60988.jpg
بنده پدر طفل فوت شده بدنبال گرفتن دیه یا ریختن آبروى شخص یا انتقام گیرى نیستم چون همیشه یاد گرفتم و طورى زندگى کرده ام که ببخشم و گذشت داشته باشم .هدفم آگاهى و اطلاع رسانى به دوستان و همشهریان عزیز خود است تا خدای نکرده شاهد رخ دادن وقایع و مصیبت هایی این چنینى در آینده نباشیم.

پدر این نوزاد تمامی مدارک پزشکی مادر و نوزاد از دنیا رفته را برای سایت ارسال کرده است که به انتشار چند نسخه اکتفا می کنیم.

 c_300_250_16777215_10_images_60997.jpg

c_300_250_16777215_10_images_60480.jpgc_300_250_16777215_10_images_60996.jpgc_300_250_16777215_10_images_60481.jpgc_300_250_16777215_10_images_60482.jpg

منبع:ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار