شعر سروش جنگلی ها برای شورای شهر!

یکی از اهالی سروش جنگل گرگان شعری در خصوص حضور اهالی ومعتمدین این محل در جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان سرود.

 عشق به مسجد ذوق هنری مردم را شکوفا کرد

به گزارش گلستان24، «زیداله رضایانی» یکی از اهالی ساکن منطقه سروش جنگل گرگان است که نشست اهالی این منطقه با اعضای شورای شهر را به صورت شعر توصیف کرده است.

گفتنی است جمعی از اهالی این منطقه، شنبه هفته جاری در جلسه علنی شورای شهر حضور یافته و پیگیر مطالبه دیرین خود مبنی بر ساخت مسجد در شهرک محل سکونتشان شدند.

شعر سروده شده به شرح زیر است:

به شورا ما نشستیم گرد میزی

چه میز گنده و همچون تمیزی

سراسر گرد آن اعضای شورا

درونش خانمی با نام نورا

سخن جاری بشد بر هر زبانی

زاینجا و زآنجا زر مکانی

یکی گوید سخن از مشکل خود

دگر خالی کند درد دل خود

بغل دستی بنالد از زمانه

مقابل هم بگفتا بی مکانه

شنیدیم ماسخن از این و از آن

گله ها بس شنیدیم ما فراوان

یکی گفتا که نوبت با سروش است

همان کویی که دائم در خروش است

در آن دم کاظم آغاز سخن کرد

منور با کلامش انجمن کرد

خوشا برآن کلام و آن زبانش

خدا برکت دهد بر جسم وجانش

زبعد او رسید نوبت به بنده

شروع کردم سخن را من به خنده

بگفتم من سخن مثل همیشه

در اینجا مشکل ما حل نمیشه

تمام وعده ها باشد به خرمن

مشو ناراحت از حرف دل من

بگفتا کم کلامی دامغانی

همان مرد نکو با مهربانی

کجا گریه شود درمان دردی

الا اکنون برای ما چه کردی

کجا بنهاده ای گامی بسویم

چه دارم که دگر با تو بگویم

خلاصه مرد با  ایمان جلالی

بسوی حاضرین بگشود بالی

بگفتا او سخن بی پرده پوشی

چرا بنشسته ای و هم خموشی

شده پایین کوچه جای اوباش

بیایعنی تو هم همدرد من باش

بیا بنگر تو حال ما زنزدیک

شده این کوچه بی تو تنگ وتاریک

بیا پیدا بکن یک راه چاره

که مسجد خیمه اش شد پاره پاره

تو گر درد مرا درمان نمایی

که گوید نزد خالق روسیاهی

منبع:پاسرو

ارسال نظر

آخرین اخبار