با هدف تشکیل خانه های هلال درسطح بندرترکمن وروستاهای تابعه نشست وهم اندیشی باحضورفرماندار،بخشداران ،رئیس ومسئولین هلال احمرشهرستان درفرمانداری بندرترکمن برگزارشد.

خانه های هلال در بندرترکمن وروستاهای تابعه ایجاد می شود

به گزارش گلستان24، در این نشست مهدی جعفری رئیس هلال احمربندرترکمن توسعه آموزشهای مربوط به امدادونجات رادربین مردم جامعه جهت آمادگی آنها درزمان وقوع حوادث لازم وضروری برشمرد وگفت: کشور ما جزء ده کشور حادثه خیز جهان است واستان گلستان جزء 6استان حادثه خیز کشور محسوب می شود.

خانه های هلال در بندرترکمن وروستاهای تابعه ایجاد می شود

وی درادامه امدادونجات را وظیفه ذاتی جمعیت هلال احمراعلام کردوافزود:با تشکیل خانه های هلال داوطلبین درسطح محلات شهرستان بندرترکمن وروستاهای تابعه ضمن ساماندهی ازآموزش های لازم بهره مند می شوند.

رئیس هلال احمربندرترکمن تصریح کرد:طرح تشکیل خانه های هلال در راستای واگذاری بخشی از فعالیتهای جمعیت هلال احمربه مردم اجرایی می شودودر قالب آن علاوه برفعالیتهای جذب اعضای جوان،داوطلب ،امدادگرواجرای برنامه های آموزشی ،تربیتی ومهارتی از ظرفیت وپتانسیل اعضای این خانه های هلال در مدیریت بحران استفاده می شود.

مهدی جعفری افزود:درخانه های هلال افراد به صورت مستمرتحت آموزش های جدید وبه روز امداد رسانی قرار می گیرندتا با تشکیل تیم های امداد ونجات آنها بتواننددر زمان وقوع حوادث ودر شرایط اضطراری به سرعت درصحنه حادثه حاضرشده وامدادرسانی رابه حادثه دیدگان ارائه دهند.

در ادامه این نشست عبدالحکیم فیروزی فرماندار بندرترکمن با اشاره به این موضوع که تا سال آینده در محلات شهرستان  وتمامی روستاهای تابعه خانه های هلال تشکیل وراه اندازی شده باشد گفت: آمادگی داشتن دربرابر حوادث که آسیب به سلامت انسانها را درپی دارد از واجبات وضروریات است وقطعا خانه های هلال ایجاد شده مرکزی برای ارائه آموزش های ضروری وکسب آمادگیهای لازم برای مردم شهرستان خواهد بود.

همچنین در خاتمه  فرماندار بندرترکمن با تاکید برفراهم آمدن مقدمات کار ،پیگیریهای لازم را از مسئولین حاضردر جلسه خواستار شد.


منبع : آوای ترکمن

ارسال نظر

آخرین اخبار