گلستان را از خام فروشی محصولات کشاورزی نجات دهیم

رئیس بسیج سازندگی استان گستان اقتصاد مقاومتی را دنباله و استمرار دفاع مقدس خواند و گفت: جنگ ریزش ها و تاوان های خود را دارد اما ما ناامید نمی شویم و عقب نمی نشینیم.

مصوبه دولت در خرید کود ورمی کومپوست عملی نشد

به گزارش گلستان24، حسین ملک حسینی، رئیس بسیج سازندگی گلستان ظهر امروز در کراگروه تخصصی مجمع قشر بسیج جامعه زنان با موضوع «بسیج، انقلابی گری و کارآفرینی» گفت: استان گستان به حاظ تولید قطب کشاورزی کشور محسوب می شود اما متاسفانه جزو خام فروش ترین استانهاست و مجبور است محصول خود را به صورت خام فروخته و با ارزش افزوده بالا دوباه خریداری کند.

کومپوست

وی افزود: متاسفانه تقریبا سود محصولات استان ما را دیگران می برند، بسیج برای حل این مشکل در زمینه اقتصادی اقدامات گسترده ای انجام داده است اما دستگاه های دیگر نیز مسئول هستند و باید وارد میدان شوند.

سرهنگ ملک حسینی یکی از آسیب های جدی در بحث اقتصاد را مسئله «اسراف» دانست و متذکر شد: استان گلستان در زمینه مصرف بی رویه نان و نمک و روغن نیز جزو استان های اول کشور است و این در حالیست در بحث درآمد سرانه جزو آخرین هاست.

رئیس بسیج سازندگی استان گلستان تصریح کرد: بحث اقتصاد مقاومتی دنباله و استمرار دفاع مقدس است، از این حیث باید توجه داشته باشیم که جنگ ریزش ها و تاوان هایی دارد اما ما عقب نمی نشینیم و ناامید نمی شویم.

وی به برخی مصادیق تولیدات خانگی و صنایع کوچک در استان اشاره کرد و گفت: تولید کود ورمی کومپوست تنها جایی بود که ما با احتیاط به آن وارد شدیم، برای حمایت از این بخش در دولت مصوب شد که 30درصد کودهای شیمیایی حذف شده و این کود جایگزین شود اما متاسفانه این مصوبه علمی نشد و تویدگران این عرصه با مشکل فروش مواجه شدند.

ملک حسینی با بیان اینکه ما داریم برای رفع موانع توید و عرضه و فروش تاش می کنیم، خاطرنشان کرد: موفقیت زمانبر است، اما بسیاری از موفقیت های ما نیز چشمگیر بوده است، برای مثا مصرف قارچ در استان در سالهای اخیر تا 10 برابر افزایش پیدا کرد که این حاص دسترنج تولیدگران این عرصه است.

رئیس بسیج سازندگی استان گستان با تأکید بر اینکه توجه به صنایع کوچک امروز در اوویت بسیاری از کشورهای توسعه یافته است، بیان کرد: ظرفیت های زیادی را برای خرید محصولات تولیدی استان شناسایی کردیم که با کمک آنها ان شاالله مشکلات این عرصه رفع خواهند شد.


منبع : پاسرو

ارسال نظر

آخرین اخبار