زائران پای پیاده با قدمهای آسمانی خود سبک بال تا حرم امام مهربانی ها پیش می روند وسرما و خستگی را در مسیر محبت و مهربانی امام رضا(ع) با جان و دل می خرند.

قدم قدم روی آسمان، تا امام مهربانی ها/تصاویر

به گزارش گلستان24، زائران با شوق و وصال ابراز ارادت به سلطان طوس، علی بن موسی الرضا(ع) مسیر 12 روزه ای را از گلستان پای پیاده طی می کنند تا عشق و ارادت به اهل بیت(ع) را که پیامبر(ص) خواستار آن بوده است را به بهترین شکل به ارمغان بیافرینند. آری این است شکوه نوکری و ارادت به آستان امام رئوف ومهربانی.

پیر وجوان در این مسیر گام نهاده اند تا نشان دهند مسیر نوکری سن وسال نمی شناسد و وسیله و ابزاری نمی خواهد، پای پیاده هم می توان ابراز محبت کرد.

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

QABOOS1 1

منبع : قابوسنامه

 

ارسال نظر

آخرین اخبار