پیش از ظهر امروز مردم گرگان باری دیگر برای تجدید میثاق با ارش ها و لبیک به ندای مقام معظم رهبری به میدان آمدند و یک صدا شعار مرگ بر امریکا را سر دادند.

تصاویر / راهپیمایی با شکوه 22 بهمن مردم گرگان

به گزارش گلستان 24، پیش از ظهر امروز مردم گرگان باری دیگر برای تجدید میثاق با ارش ها و لبیک به ندای مقام معظم رهبری به میدان آمدند و یک صدا شعار مرگ بر امریکا را سر دادند.

 DSC05002

DSC05005

DSC05010

DSC05011

DSC05012

DSC05019

DSC05020

DSC05021

DSC05024

DSC05027

DSC05028

DSC05030

DSC05036

DSC05037

DSC05038

DSC05041

DSC05047

Picture 002

Picture 004

Picture 008

Picture 010

Picture 011

Picture 012

Picture 013

Picture 014

Picture 016

Picture 017

Picture 018

Picture 020

Picture 021

Picture 023

Picture 024

Picture 027

Picture 028

Picture 031

Picture 032

Picture 037

Picture 044

Picture 046

Picture 047

Picture 048

Picture 050

Picture 052

Picture 057

Picture 058

Picture 062

Picture 063

Picture 066

Picture 072

Picture 073

Picture 074

Picture 075

Picture 076

Picture 079

Picture 080

Picture 083

Picture 087

Picture 088

Picture 090

Picture 093

Picture 094

Picture 097

Picture 099

Picture 100

Picture 102

Picture 105

Picture 106

Picture 108

Picture 109

Picture 110

Picture 111

Picture 112

ra01

ra02

ra03

ra04

ra05

ra06 

ra07

ra08

ra09

ra10

ra11

ra12

ra13

ra14

ارسال نظر

آخرین اخبار