تنبیه بدنی دانش آموز دبیرستانی در کلاله حادثه ساز شد.

تنبیه بدنی پای دانش آموز کلاله ای را به بیمارستان کشاند

به گزارش گلستان24، روز بیست و سوم بهمن ماه،دانش آموز کلاله ای به دلیل تاخیر در بازگشت از سرویس بهداشتی توسط دبیر پرورشی خود با نام(ح.م) با خط کش تیز تنبیه شده است.

به دلیل شدت برخورد انگشت شصت این دانش آموز بشدت خونریزی کرده است که پس از انتقال به بیمارستان و زدن سه بخیه به دست این دانش آموز،خون ریزی وی بند آمده است.

تنبیه بدنی

پدر این دانش آموز در گفت و گویی با سایت ترکمن سسی و اعلام خبر فوق،تاکید کرد:ما شکایت خود را نزد رئیس آموزش و پرورش کلاله نیز بردیم ولیکن بدون جواب ماند و به شکایت ما رسیدگی نشد.

وی گفت:دبیر پرورشی در توجیه این کار خود با لحنی تمسخر آمیز می گوید که ده نفر را با خط کش زدم ولی این یکی دست خود را کنار کشید.

پدر این دانش آموز خواستار رسیدگی مسئولین آموزش و پرورش گلستان به شکایت وی است.

نام دبیرستان و دبیر متخلف نزد سایت ترکمن سسی محفوظ است.

ارسال نظر

آخرین اخبار