دادستان کل کشور:مدیران در اجرای قانون ایستادگی کنند

دادستان کل کشور گفت: در حفاظت محیط زیست نقص قانون نداریم و فقط باید قانون به درستی اجرا شود.

قوانین محیط زیست نقص ندارند
 
 
 

به گزارش گلستان24، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر پنج شنبه در حاشیه اولین همایش ملی حقوق سبز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئولان امر باید عزم خود را جزم کرده و اهتمام لازم را در حفاطت از محیط زیست داشته باشند.

وی افزود: مسئولان باید در ایفاء وظایف محوله و آنچه قانون خواسته و عامه مردم آن را مطالبه می کنند، ایستادگی کنند.

رئیس دادسرای دوان عالی کشور ادامه داد: مسئولان باید ابتدا از خودشان شروع کنند زیرا ما نمی توانیم وقتی خودمان به چیزی عمل نمی کنیم از دیگران این خواسته را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در حفاطت از محیط زیست و منابع طبیعی ضعف قانون نداریم، اضافه کرد: تا جایی که من از قانون اطلاع و اشراف دارم قوانین خوبی در حفاطت از اراضی، شهرسازی، جنگل و منابع زیرزمینی داریم.

وی تاکید کرد: در این حوزه مهم آن است که قانون به درستی اجرا شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: مجریان قانون در حوزه محیط زیست، شهرسازی، اراضی و ... در اجرای قانون کمر همت ببندند.

وی با تاکید بر اینکه حفاطت از منابع طبیعی و محیط زیست باید به مطالبه عمومی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اگر این مهم به مطالبه عمومی از نظام تبدیل شود همه دست اندرکاران سه قوه ناچار هستند به آن بپردازند.

منتظریمنتظری با بیان اینکه تاکنون در حوزه پیشگیری ورود نکرده ایم و اگر هم پیشگیری کرده ایم بسیار ضعیف بوده، گفت: ما نمی گوییم از مناطق خوش آب و هوا استفاده نکنیم بلکه تاکید داریم باید استفاده بهینه و بهره برداری اصولی به مطالبه عمومی تبدیل شود.

منبع : مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار