شنیده های انتخاباتی کلاله

شنیده های انتخاباتی کلاله حاکی از این است که در شهر کلاله باتوجه به تعدد کاندیداهای ثبت نامی،فعالین سیاسی امید چندانی ندارند و منتظرنتیجه بررسی صلاحیتها هستند تا ببینند از آمار کاندیداها کاهشی صورت می پذیرد یانه؟

از حضور چهره های شاخص تا وضعیت گروه اقبال

به گزارش گلستان24،فعالین گروه اقبال نیز درصدد هستند تا چند نفری را از کاندیداهای حاضر گزینش کرده و درپی حمایت از آنها برآیند که این حرکت باقی کاندیداها را به جهت بی توجهی به آنها جری نموده و ائتلاف بزرگی را دربین آنها منجر خواهدشد و مسلما دوقطبی شدن انتخابات را دربین تراکمه باعث خواهد شد.

 

ازسوی دیگر گروه انتخاباتی اقبال بخاطر فعالیت در اردوگاه شهرام غراوی درمجلس شورای اسلامی و نیز بی توجهی به آنها پس از کسب پیروزی در انتخابات مجلس از سوی شهرام غراوی،نسبت به فعالیت در انتخابات آتی شهر بی میل و رمق گشته و لیدر گروه باتشکیلاتی دیگر،چشم به انتخابات بالاتر«ریاست جمهوری »دوخته اند تا بدینوسیله جبران مافات نمایند.

 

دراین میان بعضی از کاندیداها نیز کم وبیش حرکتهای آرامی داشته وجسته گریخته نشستهایی را برگزار نموده اند،بعضی چهره ها به خاطر فعالیتهای پیشین از امتیازات خاصی برخوردار بوده و گوی سبقت را از دیگران ربوده اند که بقرار ذیل می باشند.

 

عید ادی زاده:ازچهره هایی که در دوره قبل نیز حائز آرای خوبی بوده و نشستهایی را درسطح با شهروندان انجام داده است.

 

اله نور امان نفس:مدیر برکنارشده ی از تربیت بدنی شهرستان که حاشیه های فراوانی هم داشت،عزم خود را جهت تصدی شورای شهر کلاله جزم نموده است. وی با سابقه کاری خود در آموزش و پرورش و تربیت بدنی پا به میدان کارزار تبلیغاتی شهر گذاشته و اینجاست که خدمت صادقانه وی توسط مردم محک زده خواهد شد.

 

عبدالستارثابت سید:فعال سیاسی فرهنگی و چهره مردمی انتخابات،دست به اقداماتی زده و امیدواری بیشتری دراین دوره در انتظار اوست،چراکه براساس شنیده ها نامبرده در دوره های سوم و چهارم بخاطر احترام به بزرگان و ریش سفیدان کناره گیری کرده و در این دوره اقبال با او یار خواهد بود.

 

عبدالرحیم شیری:کاندیدای جوان این دوره،قبل از بررسی صلاحیتها از گردونه رقابتها کناره گیری نموده است.

 

رجب آخوند کسلخه:ازدیگرکاندیداهای حاضر دراین دوره می باشد.کسلخه ساکن روستای مالای شیخ بوده و درصورت کسب آراء به شهرکلاله نقل مکان خواهد کرد.وی نیز با توجه به سابقه قبلی خود یعنی شورای بخش شهرستان،به میدان انتخابات شهر پاگذاشته است.بعضی از فعالین نیز از حضور وی در انتخابات شورای شهر گلایه مند هستند.نامبرده نیز جسته و گریخته گمانه زنی هایی کرده و نشستهایی را باافراد خاص داشته است.کسلخه کاندیدای ادوار گذشته مجلس نیز بوده که بنا بدلایل گوناگون بواسطه عدم تأییدیه ازسوی مراجع،ازادامه راه باز نگهداشته شده است.قرائن و شواهد براین است که آخوند کسلخه یکی از گزینه های اقبال بوده زیرا که یکی از اعضای اصلی و فعال اقبال می باشد.

منبع:ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار