رییس امور مهندسی شرکت گاز گلستان:

رییس امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان گلستان گفت: در سال ۹۶ و ۹۷ تمام روستاهایی که امکان گازرسانی دارند را برنامه ریزی کرده تا انجام دهیم.

تمام روستاهای گلستان تا سال ۹۷ گازرسانی می شود

به گزارش گلستان24،گازرسانی تمام روستاهای استان گلستان که امکان گازرسانی دارند و در چارچوب ضوابط و بودجه های شرکت تهیه شدند را در برنامه داریم. برای سال ۹۶ و ۹۷ تمام روستاهای استان گلستان را که امکان گازرسانی دارند را برنامه ریزی کرده ایم.

رحیمی افزود: روستاهایی که ،مطابق ضوابط بودجه، تعدادشان کمتر از ۲۰ خانوار، روستاهای با هزینه گازرسانی بالا، آن هایی که در حریم خط انتقال هستند و یا در طرح کوچ و جابجایی قرار دارند در برنامه گازرسانی قرار نمی‌گیرند.

وی اظهار امیدواری کرد: گازرسانی به صنایع استان نیز در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم که بتوانیم در سال ۹۶ اکثر واحدهای صنعتی را برنامه ریزی و گازرسانی کنیم.

رحیمی در ادامه با اشاره به مشکلات گازرسانی در استان گلستان گفت: کد روستایی و قرار گرفتن در محدوده خط حریم خط انتقال اصلی گاز از مشکلات روستای گرگیج آباد شهرستان مینودشت است.

وی بیان کرد: در همین راستا در سال ۹۰ هماهنگی های توسط نمایندگان مجلس و مسئولان وقت انجام شده بود تا مجوزهای لازم را برای تعویض ضخامت خط انتقال کسب کنند و حریم آن از ۲۰۰ متر کاهش دهند.

منبع:مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار