آیین خیمه سوزان توسط گروه تعزیه خوانی اهل البیت(ع) روستای آلوکلاته شهرستان گرگان در حضور عزاداران حسینی در این روستا برگزار شد.

گزارش تصویری/ خیمه سوزان در روستای آلوکلاته گرگان

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته2

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته3

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته5

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته6

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته1

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته4

خیمه سوزان در روستای آلوکلاته1

ارسال نظر

آخرین اخبار