عزاداری مردم گرگان در روز عاشورای حسینی برگزار شد، تصاویر مربوط به عزاداری ها، اقامه نماز ظهر عاشورا و کودکان و نوجوانان عزادار حسینی می باشد.

عاشورای حسینی در مرکز گلستان

عاشورا در گرگان

عاشورا در گرگان1

عاشورا در گرگان2

عاشورا در گرگان3

عاشورا در گرگان4

عاشورا در گرگان6

عاشورا در گرگان7

عاشورا در گرگان8

عاشورا در گرگان9

عاشورا در گرگان10

عاشورا در گرگان11

عاشورا در گرگان5

ارسال نظر

آخرین اخبار