مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان:

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان از راه اندازی سامانه جامع کارآفرینی روستایی در استان خبر داد.

راه اندازی سامانه جامع کارآفرینی روستایی در گلستان

به گزارش گلستان24؛علی نصیبی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان در جمع خبرنگاران گفت: نگاه در سال های اخیر به سمت آمار و اطلاعات رفته که در توزیع اعتبارات و امکانات نیز موثر است.

 

وی با اشاره به ایجاد سامانه توسعه روستایی گلستان (سترگ) افزود: این سامانه زیر مجموعه سامانه ساترا است که اطلاعات مربوط به روستاها را جمع آوری می کند.

 

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری درباره راه اندازی سامانه جامع کارآفرینی روستایی، بیان کرد: در مرحله جمع آوری اطلاعات هستیم و قرار است اطلاعات تمام واحدهای اقتصادی روستایی را در این سامانه بارگذاری کنیم.

 

وی گفت: این اطلاعات براساس مشاغل مانند کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری، صنایع دستی و ... قابل تقسیم بندی است. هم چنین قرار است در این سامانه تجارب موفق کارآفرینان روستایی نیز قرار بگیرد.

 

نصیبی هدف از راه اندازی این سامانه معرفی ظرفیت های اقتصادی روستاها، حذف واسطه ها، برند سازی محصولات و تولیدات روستایی برشمرد.

 

وی یادآور شد: در همین راستا نیز فروردین ماه امسال 50 جشنواره فرهنگ و اقتصاد در 50 روستای استان برگزار شد.

/ شبستان

ارسال نظر

آخرین اخبار