مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان:

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت: دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم مصمم به تحقق حقوق شهروندی با توجه به اصول منشور این حقوق است.

گلستان بالاترین رتبه کشور در نزاع های ناشی از عدم کنترل خشم دارد

به گزارش گلستان24؛عبدالرضا چراغعلی روز سه شنبه در دومین جلسه کارگروه حقوق شهروندی با حضور اعضای این کارگروه در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: شهروندان نیز باید با حقوق و وظایف قانونی خود و وظایف سایر دستگاه ها، ارگان ها و نهادها در راستای ارائه خدمات به جامعه آشنا شوند.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های دستگاه های مرتبط و بعضی از سامان های مردم نهاد باید این باشد که تمام شهروندان را با حقوق و وظایفشان آشنا کنند و مردم باید یاد بگیرند که با رعایت مقررات، مطالبه گر باشند. 
دستیار ویژه استاندار در حقوق شهروندی با بیان این که موضوعات حقوق شهروندی بسیار متنوع است، یادآور شد: یکی از چالش های اصلی استان گلستان در حوزه اجتماعی، کنترل نداشتن بر خشم است و این استان در نزاع های ناشی از عدم کنترل خشم در کشور بالاترین رتبه را دارد و همه دستگاه ها باید برای رفع این مشکل اجتماعی کمک و همیاری کند.
در این جلسه هر یک از اعضای کارگروه، برنامه های دستگاه خود را در زمینه آشنایی مردم با حقوقشان در حوزه های کاری مرتبط ارائه دادند.

/ ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار