با شروع فصل پاییز در استان گلستان یکی از میوه های خوشمزه این فصل یعنی انار به ثمر می نشیند که یکی از فعالیت های این روزها در روستای های این استان تهیه رب انار (ترشی انار) می باشد.

تهیه رب انار در استان + تصاویر

تهیه رب انار در گلستان

تهیه رب انار در گلستان1

تهیه رب انار در گلستان2

تهیه رب انار در گلستان3

تهیه رب انار در گلستان4

تهیه رب انار در گلستان5

تهیه رب انار در گلستان6

تهیه رب انار در گلستان7

تهیه رب انار در گلستان8

تهیه رب انار در گلستان9

تهیه رب انار در گلستان10

تهیه رب انار در گلستان11

تهیه رب انار در گلستان12

تهیه رب انار در گلستان13

تهیه رب انار در گلستان14

تهیه رب انار در گلستان15

تهیه رب انار در گلستان16

تهیه رب انار در گلستان17

تهیه رب انار در گلستان18

تهیه رب انار در گلستان19

ارسال نظر

آخرین اخبار