افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نگرانی‌ها بابت تاثیر بر خدمات آن را افزایش داده است.

صوت / انباشته شدن بدهی‌های دولتی تامین اجتماعی

به گزارش گلستان 24 ؛ برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخته است که نگرانی مردم بابت تاثیر این بدهی بر خدمات سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار