زمان پخش فیلم های سینماهای شهر گرگان اعلام شد.

زمان پخش فیلم های سینماهای مرکز گلستان

به گزارش گلستان۲۴؛زمان پخش فیلم های سینماهای گرگان به شرح زیر است؛

نام سینما نام فیلم سالن پخش سانس یک سانس دو سانس سه سانس چهار سانس پنج سانس شش
عصرجدید خالتور  یک 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
عصرجدید خفه‌گی  اصلی 12:00 14:00 16:00 - - -
عصرجدید حقه باز دم دراز  اصلی 17:45 - - - - -
عصرجدید قهرمانان کوچک  اصلی 10:00 20:15 - - - -
کاپری شَنل  دو 16:00 21:30 - - - -
کاپری خانه دختر  دو 15:00 20:00 - - - -
کاپری زرد  یک 19:00 - - - - -
کاپری خفه‌گی  یک 17:00 21:00 - - - -
کاپری قهرمانان کوچک  دو 18:00 - - - - -

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار