به قلم یک دانشجو :

جناب اقای دکتر مسعودی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان گلستان در مجموعه مدیریتی شما قبلا هم در راستای حمایت ازفتنه در دانشگاه از چهرهای حامی این جریان دعوت کرده بوده اید.

حضور فتنه گران در دانشگاه فرهنگیان گلستان چه پیامی دارد

به گزارش گلستان24؛متاسفانه اطلاع پیداکرده ام که به مناسبت روزدانشجو در دانشگاه فرهنگیان واحد خواهران گرگان  یکی از عوامل میدانی و لیدر فتنه 88 در شهر گرگان را برای سخنرانی دعوت به عمل آمده است .

سوال  از مسولین برگزاری این برنامه و کسانی که مجوز این همایش راصادرکرده اند این است:

مگر مقام معظم رهبری تاکید نکرده اند که فتنه خط قرمز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است با این تفاسیر چگونه شما به خود اجازه داده اید که در این همایش یکی از عوامل میدانی اغتشاشات خیابانی فتنه 88 در شهر گرگان را به دانشگاه خود دعوت کنید .

جناب اقای دکتر مسعودی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان استان گلستان در مجموعه مدیریتی شما قبلا هم در راستای حمایت ازفتنه در دانشگاه  از چهرهای حامی این جریان دعوت کرده بوده اید آن هم در دانشگاهی که وظیفه ان تعلیم و تربیت معلمانی دلسوز مهربان با دانش علمی در راستای نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی برای تربیت نسل های جدید ولی متاسفانه این مکان علمی فرهنگی آموزشی را به جولان گاه اتاق خلوت حامیان فتنه در استان تبدیل کرده اید. 

و در خاتمه تاکید میکنم دست از تفرقه و ترویج و تبلیغ  عوامل فتنه گران درمحیط دانشگاه استان برداشته و درصورت استمرار اقدامات تفرقه انگیز در فضای اچتماعی دانشگاهی پیامد اتفاقات ناشی از ان متوجه دانشگاه فرهنگیان بوده و فرزندان این نظام اجازه نخواهند داد استان مرجع و پناهگاه عوامل فتنه باشد.     

نیما هادی نژاد کیاسری 

فرزند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار