زمان پخش فیلم های سینماهای شهر گرگان اعلام شد.

زمان پخش فیلم های سینماهای مرکز گلستان

به گزارش گلستان24؛زمان پخش فیلم های سینماهای گرگان به شرح زیر است؛

نام سینما نام فیلم سالن پخش سانس یک سانس دو سانس سه سانس چهار سانس پنج سانس شش
عصرجدید آینه بغل  یک 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
عصرجدید قهرمانان کوچک  اصلی 09:00 - - - - -
عصرجدید خالتور  اصلی 15:00 19:00 21:00 - - -
عصرجدید قاتل اهلی  اصلی 11:00 13:00 17:00 - - -
۲۲ بهمن ثبت با سند برابر است  یک 16:00 - - - - -
۲۲ بهمن قهرمانان کوچک  یک 18:00 - - - - -
۲۲ بهمن حقه باز دم دراز  دو 19:00 - - - - -
۲۲ بهمن صفر تا سکو  دو 11:00 13:00 15:00 17:00 - -
۲۲ بهمن غیر مجاز  یک 10:00 12:00 14:00 20:00 - -
کاپری خالتور  یک 15:00 19:00 - - - -
کاپری آینه بغل  یک 17:00 21:00 - - - -
کاپری قاتل اهلی  دو 18:00 21:30 - - - -
کاپری ثبت با سند برابر است  دو 16:00 - - - - -
کاپری صفر تا سکو  دو 20:00 - - - - -

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار