برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان پنجشنبه ۱۴ دیماه

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز گلستان

به گزارش گلستان24؛برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین توصیف است؛

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضع هواپیما روز ساعت تاریخ
قشم QSM1295 گرگان تهران برپایه برنامه ۱۰۰ پنج شنبه ۰۶:۰۰ ۱۴ دی
آسمان IRC629 گرگان تهران برپایه برنامه ATR-72-500 پنج شنبه ۰۶:۲۵ ۱۴ دی
ایران ایر IRA476 گرگان زاهدان برپایه برنامه ۱۰۰ پنج شنبه ۰۸:۴۰ ۱۴ دی
آسمان IRC636 گرگان مشهد برپایه برنامه ATR پنج شنبه ۱۶:۴۵ ۱۴ دی
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران برپایه برنامه ATR پنج شنبه ۱۷:۲۰ ۱۴ دی
آسمان IRC633 گرگان تهران برپایه برنامه ATR پنج شنبه ۲۱:۱۰ ۱۴ دی
ایران ایر IRA247 گرگان تهران باطل گردید ۱۰۰ پنج شنبه ۲۱:۲۵ ۱۴ دی
آسمان IRC635 گرگان تهران برپایه برنامه ATR-72-500 پنج شنبه ۲۲:۱۰ ۱۴ دی
آسمان IRC628 تهران گرگان برپایه برنامه ATR-72-500 پنج شنبه ۰۶:۰۰ ۱۴ دی
ایران ایر IRA246 تهران گرگان برپایه برنامه ۱۰۰ پنج شنبه ۰۸:۰۵ ۱۴ دی
آسمان IRC632 تهران گرگان برپایه برنامه ATR-72-500 پنج شنبه ۱۶:۱۵ ۱۴ دی
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان برپایه برنامه ATR-72-500 پنج شنبه ۱۶:۴۵ ۱۴ دی
ایران ایر IRA477 زاهدان گرگان باطل گردید ۱۰۰ پنج شنبه ۲۰:۵۰ ۱۴ دی
آسمان IRC634 تهران گرگان برپایه برنامه ۱۰۰

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار