زمان پخش فیلم های سینماهای شهر گرگان اعلام شد.

زمان پخش فیلم های سینماهای مرکز گلستان

به گزارش گلستان24؛زمان پخش فیلم های سینماهای گرگان به شرح زیر است؛

نام سینما نام فیلم سالن پخش سانس یک سانس دو سانس سه سانس چهار
۲۲ بهمن فهرست مقدس دو 11:00 13:00 17:00 19:00
۲۲ بهمن قاتل اهلی  یک 16:00 20:00 - -
۲۲ بهمن صفر تا سکو  دو 15:00 - - -
۲۲ بهمن خالتور  یک 10:00 12:00 14:00 18:00
کاپری سد معبر  دو 16:00 21:30 - -
کاپری خانه کاغذی  دو 19:30 - - -
کاپری آینه بغل  یک 17:00 21:00 - -
کاپری قاتل اهلی  دو 17:30 - - -
کاپری خالتور یک 15:00 19:00 - -

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار