ئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: در ۹ ماه سال جاری ۵۷ درصد از پرونده های وارده با موضوع ماده ۸ در شوراهای حل اختلاف گلستان به سازش ختم شد.

سازش بیش از 50 درصد پرونده های ماده ۸ در شورای حل اختلاف گلستان

به گزارش گلستان24؛به نقل از روابط عمومی شوراهای حل اختلاف گلستان، احمد جعفری، معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: 12 هزار و 730 پرونده مربوط به ماده 8 شوراهای حل اختلاف در 9 ماهه امسال به شوراها وارد شده که از این مقدار، 12 هزار و 663 پرونده با تلاش  اعضاء شورای حل اختلاف با سازش طرفین مختومه شد.

 

وی افزود: شهرستان های گرگان و نوکنده به ترتیب بیشترین و کمترین میزان وارده را در 9ماه نخست امسال به خود اختصاص دادند.

 

جعفری تصریح کرد: به موجب ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، (شورای حل اختلاف) در مواردی از قبیل تمامی امور مدنی و حقوقی، تمامی جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین می تواند برای صلح و سازش اقدام کند.

 

وی گفت: به موجب دو قانون شوراهای حل اختلاف 1387 و 1394، هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار