فضای مجازی شهرستان کلاله در واکنش به برکناری فرماندار کلاله، واکنش های مختلفی را داشت.

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله

به گزارش گلستان24؛به نقل از کلاله خبر، اصوالگرا، اصلاح طلب و همه قومیت های شهرستان کلاله به نحوی به برکناری نصرت برزگر فرماندار کلاله، واکنش نشان دادند.

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله1

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله2

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله3

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله4

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله5

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله6

واکنش فضای مجازی به تغییر فرماندار کلاله7

ارسال نظر

آخرین اخبار