برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز گلستان

به گزارش گلستان24؛برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC629 گرگان تهران طبق برنامه 08:00
آسمان IRC636 گرگان مشهد طبق برنامه 16:45
آسمان IRC633 گرگان تهران طبق برنامه 21:10
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:15
آسمان IRC628 تهران گرگان طبق برنامه 07:30
آسمان IRC632 تهران گرگان طبق برنامه 16:15
آسمان IRC637 مشهد گرگان طبق برنامه 20:40
آسمان IRC634 تهران گرگان طبق برنامه 21:45

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار