سید علی طاهری در بازدید از دستاوردهای دانش آموزان سما:

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فعالیتهای کار آفرینی در مدرسه سما در واقع نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است که با کمترین بودجه و امکانات توانسته اند این کارهای بزرگ را انجام دهند.

فعالیتهای کار آفرینی در مدرسه سما نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است

به گزارش گلستان24؛به نقل از دانشجوسلام؛ حجت السلام سیدعلی طاهری در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هنری و فناوری دبیرستان سما گفت: فعالیت دانش آموزان در این مدرسه بسیار جالب بود و امروز هنرهایی از دانش آموزان دیده ایم که واقعا تعجب آور بود.

سیدعلی طاهری افزود: در این مدرسه دانش آموزان در زمینه هایی مانند قارچ تا تولید جوجه مشغول فعالیت هستند که این می تواند در اشتغال زایی آینده به آنان کمک کند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ادامه داد: این مدرسه در واقع نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است که با کمترین بودجه و امکانات توانسته این کارهای بزرگ را انجام دهند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان این مدرسه در آینده می توانند کار آفرینانی باشند که خودشان برای دیگران شغل ایجاد کنند نه اینکه منتظر باشند نظام برایشان شغل ایجاد کند.

طاهری گفت: نظام آموزشی مدارس و دانشگاههای ما باید به سمتی پیش رود که تعلیم و تربیت کاربردی باشند.

سید علی طاهری1

ارسال نظر

آخرین اخبار