برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

به گزارش گلستان24؛برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC629 گرگان تهران طبق برنامه 08:50
ایران ایر IRA3338 گرگان مشهد طبق برنامه 17:35
آسمان IRC633 گرگان تهران باطل شد 18:45
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 22:10
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:30
آسمان IRC628 تهران گرگان تاخیر 07:55
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 17:00
آسمان IRC632 تهران گرگان باطل شد 18:15
ایران ایر IRA3339 مشهد گرگان طبق برنامه 21:35
آسمان IRC634 تهران گرگان طبق برنامه 22:00

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار