برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز گلستان

به گزارش گلستان24؛برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC629 گرگان تهران آماده پرواز 08:00
قشم QSM1246 گرگان زاهدان طبق برنامه 13:00
آسمان IRC636 گرگان مشهد باطل شد 16:45
آسمان IRC633 گرگان تهران باطل شد 21:10
آسمان IRC635 گرگان تهران باطل شد 22:15
آسمان IRC628 تهران گرگان طبق برنامه 07:30
قشم QSM1247 زاهدان گرگان طبق برنامه 12:10
آسمان IRC632 تهران گرگان باطل شد 16:15
آسمان IRC637 مشهد گرگان باطل شد 20:40
آسمان IRC634 تهران گرگان باطل شد 21:45

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار