مسافر نوروزی استان گلستان:

مسافر نوروزی استان گلستان گفت: شهرداری ها در استان های شمالی و بخصوص استان گلستان، بجای ایجاد مراکز تفریحی و خدماتی برای کسسب درآمد از توریسم، با ایجاد راه بند در مسیر منتهی به مراکز عمومی و ملی، سعی در کسب درآمد دارند.

باج گیری شهرداری های گلستان از مسافران

به گزارش گلستان24؛ به نقل از تیترآزاد، یکی از مسافران نوروزی که از استان خراسان رضوی به استان گلستان سفر کرده بود در گفتگو تلفنی با مدیر سایت و ارسال مستندات اعلام کرد: استان گلستان استان قشنگی است، اما رانندگان کامیون در این استان بسیار بد رانندگی می کنند. همچنین در این استان برای رفتن به آبشار باید هزینه پرداخت کنیم که این موضوع برای ما جای سوال دارد ، چرا برای استفاده از منابع ملی باید پول  پرداخت کنیم؟! البته این باج گیری در سواحل شمالی نیز وجود دارد.

وی افزود: علاوه بر گرفتن ورودی ، شهرداری ها از مسافران حق پارکینگ نیز می گیرند و جالب است که اعلام می کنند، تعهدی نسبت به دزدیده شدن وسایل ندارند!

این مسافر نوروزی ادامه داد: شهرداری ها در استان های شمالی و بخصوص استان گلستان، بجای ایجاد مراکز تفریحی و خدماتی برای کسسب درآمد از توریسم، با ایجاد راه بند در مسیر منتهی به مراکز عمومی و ملی، سعی در کسب درآمد دارند. به نظر بنده این کار غیر قانونی و مخالف با حقوق شهروندی است و مسئولین استان گلستان باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

وی در آخر گفت: مردم استان گلستان و استانهای شمالی زمانی که ماشین نمره مشهد می بینند، همه چیز را چند برابر حساب می کنند و این جای گلایه بسیار دارد.

همانگونه که این هموطن مشهدی گفت، شهرداری حق دریافت هزینه ای برای ورود به جنگل یا ساحل را ندارند. در اواخر سال ۱۳۹۴ شهرداری گرگان برای ورود مسافران به جنگل النگ دره ورودی می گرفت که این موضوع، واکنش مسئولین را به همراه داشت و گرفتن ورودی ممنوع اعلام شد. 

امیدواریم که مسئولین استان در خصوص ورودی گرفتن شهرداری های علی آباد و خان ببین برای ورود مسافران به آبشارهای کبود وال و شیرآباد واکنش نشان دهند و از این تخلف جلوگیری کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار