در وصف بهار و سال جدید سروده شد؛

"بهار" شعری زیباست که توسط شاعر ارزنده و گرانقدر استان گلستان در وصف بهار و سال جدید سروده است.

شعر "بهار" سروده ای از نصرت اله حسنی شاعر پرآوازه گلستان

به گزارش گلستان 24؛به نقل از رادکانا؛ "بهار" شعری زیباست که توسط شاعر ارزنده و گرانقدر استان گلستان در وصف بهار و سال جدید سروده است.

خوامبه یکبار دیگه شعر بئورم جان بِرار
شِمارِ مژده هادیم ،دَرِنِه فصل نوبهار
بئورم فصل بهار،فصل قشنگ زمانه
فصل سر سبزی و گال هرجا بوری ، فراوانه

جیک جیکِ جیکا وبلبل همه جا اِنِه بِگوش
یعنی ای عاشق دل خسته ،غمِ هِکان فراموش
طبیعت اَندِ قِشنگ، بِرارا فصل بهار
زیر هر سایه هِنیشی تن جه غم کانده فرار

عطر گلهای بهاری رِسِنه ، هرجا مِشام
یعنی بین داخل صحرا ، نَکانین عمرِ تِمام
فصل بهار که اِنِه ،غُلغله هرجا کَفِنه
از قدیم و قدیما مهری به دلها ،کَفِنه

دت پت کانده این فصل،کشاورزدلیر
تانو کار کشاورزی وِشان خَلِه دیر
شروع کار کشاورزی ما هَسته بِهار
دهقانا کانّه تلاش ،ندارنه هِچّی قِرار

شالیزار کنارا دارنه صفا ،تا بَوینی
وَک وَک وَکها رِگومبه،یک طرف جیرجیرانی
خلاصه فصل بهار فصل تلاش هسته و کار
هسته بو زمین سرا ،نَشو تِه پارکهای کنار

شعر ” نصرت” همیشه مثل بهار بهاره
گونه سرسبزی عالم به اوهسته و بهاره

گفتنی است؛ این شعر استاد سید نصرت اله حسنی بالاجاده در تاریخ 1383/12/24 در بیمارستان حضرت امیر المومنین شهرستان کردکوی به تقاضای صدای گلستان سروده شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار