پرواز های فرودگاه کلاله برای دومین بار لغو شد.

لغو پرواز های فرودگاه کلاله برای دومین بار

به گزارش گلستان 24؛صادقی رئیس فرودگاه کلاله استان گلستان گفت: پرواز های فرودگاه کلاله که از تهران به کلاله و کلاله به تهران بود به دلیل بدی آب و هوا و شرایط جوی نا مناسب لغوشد.


وی همچنین گفت: پرواز های روز یکشنبه فرودگاه کلاله نیز به مقصد تهران و بلعکس به دلیل شرایط نا مناسب هوایی لغو شده بود.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار