اداره کل گمرکات گلستان برای رانندگانی که به کشور هایی چون ترکمنستان و آسیای میانه سفر می کنند توصیه هایی دارد.

 توصیه گمرک گلستان به رانندگان

به گزارش گلستان24؛ آقای گل روابط عمومیاداره کل گمرکات گلستان گفت: مسافرانی که قصد مسافرت به کشور همسایه ترکمنستان و سایر کشور های آسیای میانه را دارند باید به موارد زیر توجه کنند.


1-خودداری از حمل مواد مخدر حتی به اندازه کم


2-عدم تردد در شهرها در صورت نیاز برای استفاده از فروشگاه های مسیر راه استفاده کنید.


3-خودداری از حمل و عدم جاسازی سیگار و خودداری از خرید و فروش آن حتی به میزان کم


4-مراجعه به محل اقامت قبل از ساعت

20
5-خودداری از حمل مواد و قرص های کدیین دار


6-خودداری از حمل و عدم جاسازی پمپ گازوییل و شیلنگ


7-رانندگان طبق مقررات پس از ورود به قلمرو کشور مذبور جهت استراحت به پارکینگ مشخص شده برای خودرو ها و تخلیه بار و کالا که از قبل هماهنگ شده مراجعه کنند.


8- عدم استفاده از مشروبات الکلی زیرا مست بودن رانندگان در حین رانندگی جرم محسوب می شود و طبق قانون کشور ترکمنستان و دیگر کشورها جرم محسوب می شود.


9- عدم حمل صلاح سرد و خرید و فروش عتیقه جات جرم محسوب می شود.


10- رعایت رانندگان خودرو از ایمنی وسیله نقیله و رانندگان باید هنگام تخلیه بار در کنار خودرو حضور داشته باشند.


11- رانندگان باید توجه داشته باشند از سکونت در اقامت گاه های شخصی پرهیز کنند.


12- به رانندگان توصیه می شود در صورت مفقود شدن گواینامه یا مدارک به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مرو یا سفارت ایران در عشق آباد مراجعه کنند.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار