نایب رئیس انجمن ملی سیب زمینی:

نایب رییس انجمن ملی سیب زمینی با بیان این مطلب که بازار روسیه بازار بکری است، اظهار کرد: روسیه میتواند بازار مناسبی برای سیبزمینی گلستان باشد.

روسیه می تواند بازار مناسبی برای سیب زمینی گلستان باشد

به گزارش گلستان24؛ به نقل از کاسب امین؛ "رمضان مقصودلو" نایب رییس انجمن ملی سیب زمینی به همزمان بودن برداشت 3 استان بندرعباس، خوزستان و کرمان در محصول سیب زمینی، گفت: با عنایت به برداشت استان گلستان پس از 3 استان مذکور، پیش بینی می شود وضعیت خرید سیب زمینی استان، مناسب باشد.

وی به بازار روسیه اشاره کرد و تصریح کرد: این بازار جهت خرید سیب زمینی گلستان آمادگی دارد و امید داریم مسولین نیز در این موضوع حمایت کامل را لحاظ نمایند.

"مقصودلو" عنوان کرد: در صادرات به روسیه و قزاقستان ترانزیت ریلی و دریایی مد نظر می باشد و نیاز است بستر این امر مهیا گردد.

نایب رییس انجمن ملی سیب زمینی تاکید کرد: کشاورزان در برداشت تعجیل نداشته باشند زیرا پیش بینی می گردد از اواخر اردیبهشت ماه خرید کارخانجات صنایع تبدیلی آغاز گردد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار