رئیس دانشکده دانشگاه امام صادق (ع) تهران در زندان گرگان:

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) تهران در بین پرسنل و مددجویان زندان مرکزی گرگان ، گفت: زندگی خوب جزء در راه و مسیر خداوند وجود ندارد

زندگی خوب جزء در راه و مسیر خداوند وجود ندارد

به گزارش گلستان24؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گلستان؛ دکتر سعدی ، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) تهران در بین پرسنل و مددجویان زندان مرکزی گرگان ، گفت: زندگی خوب جزء در راه و مسیر خداوند وجود ندارد

ایشان بیان داشت :شما در شرایط  اضطرار قرار دارید و به خاطر همین موضوع خداوند متعال به شما نزدیک تر است و فرصت خوبی نصیب شما شده است پس سعی نمایید ارتباط خود را با خداوند و قرآن بیشتر نمایید . و بدانید برخی از اوقات انسان راه را اشتباه می رود و خداوند انسان را با برخی از حوادث و اتفاقات متوجه می سازند تا به مسیر اصلی برگردد .

وی افزود: هرکجا انسان از خداوند غفلت نماید باید هزینه بدهد و اگر کسی در مسیر و راه خداوند باشد صفت جباری خداوند دست او را خواهد گرفت و برای انسان جبران خواهد نمود . و بدانید نظام آفرینش حساب دارد و دنیا خیلی دقیق است همانطور که خداوند در قرآن می فرماید خورشید و ماه هم با حساب حرکت می نمایند .

وی ادامه داد:  انسان فقیر است و دستش کوتاه است و نیاز به تکیه گاه دارد و چه تکیه گاهی بهتر از خداوند است .و شما که فعالان قرآنی هستید بدانید که قرآن سرگذشت کسانی است که به خداوند تکیه کردند یا کسانی که به خداوند پشت کرده اند . و شعار انبیا هم این است که خداوند هست و هرکسی از خداوند جدا شود ضرر کرده است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار