از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان :

طی حکمی از سوی دکتر فاضل رییس دانشگاهُ دکتر تقی امیریانی دانشیار گروه داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد بالغین بعنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی منصوب شد.

انتصاب رئیس بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

به گزارش گلستان24؛در این حکم آمده است:

 نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با توجه به نقش و جایگاه ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت و پست سازمانی به عنوان سرپرست مرکز فوق منصوب می شوید.

امید است با اتکال به باریتعالی، بکارگیری حداکثر توان خود و استفاده از کلیه امکانات و منابع و برنامه ریزی دقیق، در راستای اهداف عالی دانشگاه، موفق و پیروز باشید. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

رییس دانشگاه همچنین اهم انتظارات خود ازایشان را بدین شرح اعلام کرده است :

1- توجه به شاخص های عملکردی ارائه خدمات سلامت در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

 

2- نظارت بر اجرای دقیق طرح تحول سلامت

3- توجه به سنجه های اعتباربخشی و تلاش در جهت ارتقای شرایط موجود

4- مدیریت بهینه منابع و مصارف مجموعه تحت امر

5- توجه به توانمند سازی کارکنان  

6- ارتقاء بخش اورژانس بیمارستان به لحاظ کمی و کیفی به ویژه توسعه فضا و ارتقای شاخص های خدمت

7- توجه متناسب به خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی و بکارگیری از ظرفیت گروههای آموزشی در تمامی این حیطه ها

8- نظارت بر تشکیل مستمر کمیته های بیمارستانی، پیگیری مصوبات آنها و شرکت در کمیته ها

9- پایش مستمر کیفیت و نحوه ارائه خدمت به زنان باردار پرخطر و کودکان و نوزادان و توجه به شاخص های مرتبط

 

ارسال نظر

آخرین اخبار