پیشخوان خبری؛

در سومین بسته پیشخوان خبری استان گلستان، از بی تدبری دولت در پروژه سد نرماب گلستان آمده تا اخراج نیروها در یکی ار نهادهای مهندسی گلستان که در بسته خبری ذیل گنجانده شده است.

از بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها!

به گزارش گلستان24؛به نقل از کاسب امین؛ در سومین بسته خبری به موارد زیادی اشاره شده است که مهمترین آن ها به به تدبیری دولت واخراج نیروهای یک سازمان اشاره کرد.

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها2

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها3

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها4

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها5

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها6

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها7

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها8

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها9

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها10

 بی تدبیری دولت در گلستان تا اخراج نیرو ها11

ارسال نظر

آخرین اخبار