هدف اصلی همایش ارتقاع سطح فضای مجازی

همایش سواد فضای مجازی /فیلم

گلستان ۲۴ گزارش می دهد :

فناوری ها و تکنولوژی هایی وارد جامعه و خانواده ها شده که اکثریت مردم را درگیر این موضوع کرده؛ برای این فناوری که وارد جامعه شده لازم است که افراد سواد آن را هم نیز داشته باشند و فرهنگ آن را بدست بیاورند و بدانند که فرصت ها و تهدید آن چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنند که از آسیب های آن دوری و از فرصت های آن استفاده شود.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار