تودیع و معارفه امروز برگزار می شود :

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی محمد مهدی نادری به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر منصوب شد .

انتصاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر + حکم

بهگزارش گلستان24؛بعد از وقفه چند ماه تغییرات در دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان ، تغییر مدیران از آزادشهر شروع شد .

امروز ساعت 14:30 دقیقه مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر می باشد .

در احکام صادر شده دکتر محمد مهدی نادری که قبلا سمت معاونت پژوهشی این دانشگاه را داشته جانشین سید مهدی حسینی می شود .

 دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر1

 دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر2

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار