معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی گلستان:

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از کودپاشی ۴۰۰ هکتار از مراتع آزادشهر با مشارکت شوراها، دهیاران، دامداران و مرتع داران به منظور تقویت پوشش گیاهی خبر داد.

کودپاشی مراتع آزادشهر با مشارکت جوامع محلی انجام شد

به گزارش گلستان24؛ به نقل از سایت خبری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، عبدالرحیم لطفی اظهار کرد: عملیات کودپاشی با مشارکت شوراها، دهیاران، دامداران و مرتع داران در روستاهای خوش ییلاق، کاشیدار، سیب چال و نراب منطقه هدف ترسیب کربن آزادشهر انجام شد.

لطفی اضافه کرد: کودپاشی در مراتع با هدف تقویت پوشش گیاهی و افزایش میزان بهره وری مراتع و تشویق جوامع محلی برای استفاده بهینه از مراتع در دستور کار قرار دارد.

مدیر اجرایی پروژه بین المللی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی(ترسیب کربن) در ادامه تصریح کرد: عملیات کودپاشی با کود اوره و برای هر هکتار ۵۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

وی گفت: به لحاظ تاثیر کمی و کیفی کودهای شیمیایی بر پوشش گیاهی با استفاده از کود اوره در مراتع خوش‌ییلاق و تیل‌آباد در سطحی معادل۴۰۰ هکتار (به میزان ۱۰ تن) در سال ۹۳ و ۴۲۰ هکتار در سال ۹۴ و ۹۵ کودپاشی انجام شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار