یک گوش در و یک گوش دروازه مسئولین؛

امروزه شاهد این هستیم که مسئولین کشور به جای پرداختن به مشکلات اعظم کشور و رفع مشکلات مردم، برای بهتر دیده شدن و وجهه مذهبی پیدا کردن به دیدار مراجع عظام می شوند.

خواهشاً مراجع عظام را در بازی های سیاسی خود قرار ندهید!

به گزارش گلستان24؛ به نقل از طوبی گلستان؛ برنامه ریزی مسئولین جهت دیدار با علمایی مانند آیت الله نوری همدانی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله مکارم شیرازی و ... و به کار بستن رهنمود های این مراجع عظام یک کار مهم و حیاتی است که هر کسی نیازمند این سخنان گهر بار و پر محتوا است.

گویی امروزه دیدار با این علمای بزرگ جهان اسلام کاری روزمره مسئولین شده است که فقط باعث زحمت آنها شده است.

علمایی که در خصوص دیدار با آنها هماهنگ می شود برای دیدار و گفتگو و بیان رهنمود های لازم، باید یک مطالبه گری در خصوص صحبتهای قبل انجام شود، در غیر این صورت به مانند همیشه یک گوششان در است و یک گوششان دروازه.

به طور مثال آیت الله نوری همدانی و دیگر مراجع دینی مکرراً در خصوص وضعیت بانکی کشور و حرامت ربا در بانکها هشدار داده اند، نه تنها باعث تغییرات در نظام بانکی نشده بلکه با وقاهت تمام مجدداً برنامه ای برای دیدار برنامه ریزی می کنند، به نظر شما هدف و انگیزه آنها در خصوص این دیدار های تکراری چیست؟!

مگر تمام صحبتهایی که در دیدار قبل انجام شده بود به مرحله عمل رسید که دوباره برنامه دیدار چیده می شود؟!

به خاطر جلب افکار عمومی تکنیکی به نام "انتقال" به کار می بندند، تا بتوانند از حرمت و عظمت مراجع عظام سوء استفاده کنند برای پذیرفتن امر دیگری.

مدت زیادی است که شاهدیم وضعیت اقتصادی کشور در حد مطلوبی نیست و اشتغال و بیکاری صدای مردم را در آورده است. یا مسئولین داد مردم را نمی شنوند و به دیدار علماء می روند یا اینکه از آنها راهکار می خواهند.

در هر دو صورت بعد از دیدار باید مشکلات مردم تا حد زیادی مرتفع گردد نه اینکه بعد از مدت کوتاهی بدون انجام کاری دوباره برنامه دیدار هماهنگ کنید. آقایان مسئول واقعاً هدفتان از دیدار های مکرر و ساختن چهره ای موجه در ذهن مردم چیست؟!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار