6 هزار مددجوی کمیته امداد گلستان با حمایتهای این نهاد و اشتغالزایی به خودکفایی رسیدند.

به گزارش گلستان24؛

به گزارش گلستان24؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان با بیان اینکه رویکرد این نهاد توانمندسازی مددجویان با آموزش و پرداخت تسهیلات است افزود : افرادی که با شغل پایدار خودکفا می شوند از زیر چتر حمایت کمیته امداد خارج می شوند.

امان اله حسین پور افزود : این نهاد حمایتی ؛ در استان گلستان ۱۰۶ هزار نفر را تحت پوشش دارد ؛ که حدود ده هزار نفر از این جمعیت یتیم و سی و هشت هزار نفر از آنان زنان سرپرست خانوار هستند.

وی همچنین از دو برابر شدن کمک های مردمی به این نهاد در سال 96 خبر داد و افزود : گلستانی ها پارسال هشتاد میلیارد تومان به کمیته امداد استان کمک کردند که 40 میلیارد تومان بیشتر از سال 95 است.

وی همچنین اعلام کرد : کمیته امداد امام خمینی گلستان پارسال با ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع دولتی و کمکهای مردمی برای ساخت مسکن، اشتغالزایی ، تحصیل و درمان مددجواین هزینه کرده است.

امان الله حسین پور همچنین گفت : کمیته امداد امام خمینی استان ؛ توانست در جمع آوری صدقات از رتبه ۲۹ در سال 95 به رتبه اول در سال ۹۶ ارتقا یافت.

/صدا و سیما

ارسال نظر

آخرین اخبار