معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان:

معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تصریح کرد: طرح گسترش نشاط اجتماعی در برنامه های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان بخصوص در حوزه دانش آموزان انجام می شود .

طرح گسترش نشاط اجتماعی حوزه دانش آموزی در گلستان

به گزارش گلستان24؛ به نقل از کلاس بیست؛ "صفربرزمینی" امروز در همایش سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی که در سالن امام علی (ع) گرگان برگزارشد، اظهار کرد: دغدغه همه مسئولین جامعه و مسئله عمده کشور در راس نظام، مقابله و کاهش آسیب اجتماعی در مقوله فرهنگ است .

وی افزود: انسان ها از ظرافت های مختلفی برخوردارند که مسائل مختلف آنان با پاسخ های انسانی مختلفی نیز باید همراه شود، برخوردهای قهری مناسب جامعه انسانی نیست.

معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تصریح کرد: طرح گسترش نشاط اجتماعی در برنامه های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان بخصوص در حوزه دانش آموزان انجام می شود .

برزمینی بیان کرد: برخی به ما اعلام می کنند که ما فرزند خود را در هفت سالگی تحویل آموزش و پرورش می دهیم، اگر کوتاهی در این حوزه نبود چرا باید با آسیب مواجه باشیم .

وی ادامه داد: نقش خانواده ها در گسترش آسیب های اجتماعی خیلی زیاد و نمی توان به راحتی از آن گذشت لذا باید برنامه متناسب برای آنان پیش بینی کرد.

این مقام مسئول بر توسعه مشارکت ها در حوزه آسیب ها تاکید و گفت: باید با توسعه مشارکت های نهاد آموزشی، فرهنگی و تشکل های مردمی بتوانیم با نهایت همفکری و همیاری در جهت افزایش نشاط مردمی گام برداریم.

وی در خاتمه گفت: واقعیت این است که یک نسخه خاص برای کل جامعه نمی توان تجویز کرد و برخورد چهره به چهره می تواند راه حل مفیدی در کاهش آسیب ها باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار